Ta hand om ett barn med vattkoppor

Vattkoppor är en sjukdom som de flesta går igenom åtminstone någon gång i livet. Det går att få en vaccination, men de flesta är ovaccinerade. Om du har barn som drabbats kan du förbereda dig på ett sjukdomsförlopp som varar i en dryg vecka. Lindrande vård är det som gäller.

vattkopporVattkoppor är en av de där sjukdomarna som kan upplevas som omöjliga att komma undan. De flesta drabbas av sjukdomen åtminstone någon gång i livet, mestadels i ung ålder. Utbrott av vattkoppor sker i många fall i samband med att skolor och daghem öppnar igen efter olika lov. Det går att vaccinera mot vattkoppor, men det är i nuläget inte någonting som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. I de flesta fall handlar sjukdomsprocessen bara om att rida ut den. De flesta barn som drabbas blir friska inom 7-10 dagar.

Vattkoppor – en smittsam virussjukdom

Det är aldrig roligt att behöva ta hand om ett sjukt barn. Ha i åtanke att det är väldigt ovanligt med allvarliga komplikationer. I sällsynta fall kan vattkoppor utvecklas till hjärnhinneinflammation eller lunginflammation. Vattkoppor hör till klassen herpesvirus och smittar främst genom luften. Smittsamheten betraktas som hög. Efter att du drabbats av vattkoppor finns viruset latent i din kropp. Om viruset blossar upp igen senare i livet drabbas du av bältros. Bältros drabbar framför allt människor som är över 50 och utmärks framför allt av karaktäristiska utslag runt midjan. Precis som vattkoppor inleds sjukdomen ofta med feber. Bältros beskrivs dock som betydligt mer smärtsamt än vattkoppor. Behandlingen är antiviral medicin och den bör sättas in tidigt i sjukdomsförloppet.

Lindra symptomen

vilaNär du tar hand om ett barn som drabbats av vattkoppor handlar den mesta vården om att lindra symptomen. Kopporna kan klia och det är dumt om barnet kliar upp dem eftersom det kan leda till ärrbildning. Vi Föräldrar tipsar om att du kan köpa hem kylbalsam eller alsollösning för att lindra klådan. Nu är det i princip helt omöjligt att få barn från att helt avstå från att klia på kopporna. Det gör det extra viktigt, som Aftonbladet tipsar om, att hålla god hygien. Det gäller förstås både för dig och barnet. Syftet är helt enkelt att du vill undvika infektioner i de fall barnet kliar sönder någon av kopporna. Duscha varje dag och håll huden ren. Utöver det gäller ungefär samma förhållningsregler som vid en vanlig förkylning. Låt barnet vila och ta det lugnt. Använd Alvedon eller någon annan passande värktablett för att lindra eventuell feber.

Då ska du söka vård

I de allra flesta fall ska du som sagt inte behöva uppsöka vården. Du bör dock vara vaksam på följande saker. Om barnet som drabbas av vattkoppor är under sex månader gammalt bör nu uppsöka vårdcentral. Detsamma gäller om modern till barnet inte haft vattkoppor. Ett annat tecken på det kan vara läge att kontakta läkare är om barnet har över 38 graders feber i mer än 4 dagar. Detsamma gäller om barnet har mycket svåra besvär med klåda.